misja

Celem spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Usługowe PORTAL sp. jawna Piotr Skorupa jest podejmowanie działań w tych segmentach rynku, w których więksi konkurenci nie potrafią działać sprawnie i szybko, a także wypełnianie nisz rynkowych w dostawie usług. Misją przedsiębiorstwa jest być zawsze lepszym od konkurentów.